Slider Image

About

 บริษัท มงคลธนวัฒน์คอนกรีต จำกัด เป็นบริษัทผู้ผลิตเสาเข็มคอนกรีตอัดแรง ซึ่งก่อตั้งขี้นโดยทีมงานผู้มีประสบการณ์ด้านการ ผลิตเสาเข็มและตอกเสาเข็มจากประสบการณ์อันยาวนาน ในธุรกิจเสาเข็มคอนกรีตอัดแรง บริษัทได้มุ่งเน้นพัฒนาคุณภาพด้านการผลิต การขนส่ง ตลอดจนถึงบุคคลากรที่มีความชำนาญในงานตอกเสาเข็ม ทำให้บริษัทได้รับความไว้วางใจด้วยดีเสมอมา

 โรงงานผลิตเสาเข็มคอนกรีตอัดแรงของบริษัท ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดปทุมธานี ประกอบกิจการผลิต และจำหน่ายผลิตภัณฑ์เสาเข็มคอนกรีตอัดแรงรูปตัว I และสี่เหลี่ยมขนาดตามความเหมาะสมกับงานก่อสร้างประเภทต่าง ๆ เช่น งานก่อสร้างในโครงการทั่วไป ทั้งที่พักอาศัย อาคารพาณิชย์ หรือโรงงานขนาดต่างๆ และรวมไปถึงการบริการรับตอกเสาเข็มในหน่วยงาน
Our Office
Top